“Veiligheid = Train & Maintain”

 

COVID 19 MAATREGELEN

Als Heightinfra houden wij rekening met het Covid-19 virus en met het belang van onze klanten, leveranciers en medewerkers.
We houden ons daarom aan de richtlijnen van het RIVM en de NRR.

Al onze trainingen zijn zodanig aangepast en ingericht dat men steeds op de minimale afstand van 1,5 meter van elkaar blijft.
Fysiek contact, zoals bij het uitvoeren van een redding, is niet nodig; hiervoor worden speciale hulpmiddelen ingezet.

En de deelnemers? Van hen wordt meewerken en meedoen aan het samen voorkomen van verspreiding van het Covid-19 virus verwacht; zoals o.a. door bij binnenkomst als eerste de handen te wassen, afstand te houden van elkaar, vaste plaatsen aan te houden, etc.

Samen kunnen we veilig vooruit !