Zodra er geklommen wordt in masten zijn de risico's anders. De doelgroep van deze module is iedere medewerker welke voor zijn werk klimt in masten of personen welke collega’s die in masten klimmen ‘begeleid’ (zodat men niet alleen op site is).

Indien iemand valt, dan dient deze persoon binnen zeer korte tijd te worden bevrijd uit die positie en naar maaiveld te worden gebracht, zodat de hulpdiensten de zorg verder kunnen overnemen. Dit betekent dat een collega binnen enkele minuten het slachtoffer, naar beneden moet kunnen brengen (i.v.m. schade aan de gezondheid dat kan optreden - het zogenaamde 'suspension trauma').

Klimmen in masten? Dan dient men ook te weten hoe men elkaar moet kunnen redden. 100% veiligheid is geen vrijblijvendheid: het is een VERPLICHTING van de werkgever (vanuit de BHV verplichting in de Arbowet).

In deze module wordt een medewerker getraind om middels een STANDAARD SET, conform een standaard protocol, een collega snel en veilig naar het maaiveld te laten afdalen.

Onderwerpen zijn o.a.

  • De eigen veiligheid
  • Inschatten en beoordelen situatie van omgeving en van het slachtoffer
  • Communicatie / informatie
  • Reddingsmiddelen (set)
  • Procedure en methode redding
  • Praktijk - zelf uitvoeren redding (op diverse systemen)
  • Praktijk  - beoordelen reddingen medecursisten


Geldigheid: 1 jaar