De training Veilig Werken op Hoogte is verplicht voor iedereen die gaat werken in de mobiele telecom sector en ‘op site’ komt. Deze module vormt de basis voor iedereen en kan worden aangevuld met twee andere modules om ‘compleet’ te zijn.

Doelgroep zijn zowel de bouwteams, als engineers welke bij apparatuur kasten en antennes werkzaamheden uitvoeren, maar ook personen welke daken betreden om bijvoorbeeld opnames te komen doen, zoals ‘site negotiators’.

Aangezien een val van een ladders nog steeds een van grootste veroorzakers is van ongevallen met letsel, wordt ook dit onderwerp nadrukkelijk behandeld en besproken. Veilige toegang tot de werkplek loopt als een rode draad door deze training. 

De module “Veilig werken op hoogte” is voor eenieder die daken betreedt en die (eventueel) werkt met persoonlijke valbeveiligingsmiddelen.


Onderwerpen welke worden behandeld zijn o.a.

 • Eigen / persoonlijke veiligheid
 • Wet- & Regelgeving: Europees en Nationaal (o.a. Arbowet)
 • Bepalen van de (veilige) zones op een dak;
 • Werkplaatsbeperking/gebiedsbegrenzing - werkpositionering - valbeveiliging
 • Betreden van een locatie middels (kooi)ladders;
 • Werken met ladders/trappen;
 • Randbeveiliging, valbeveiliging en ankerpunten;
 • Verschillende soorten valbeveiligingsystemen en de bijbehorende vangwagens
 • Juiste keuze en gebruik van PBM's zoals harnasgordels, veiligheidslijnen, etc;
 • Zekeren materialen/gereedschap;
 • Risico inventarisatie / LMRA;
 • Vluchtwegen;
 • Praktijkdeel PBM/verankeringen.

Geldigheid: 2 jaar