De praktijktraining Veilig Werken op Hoogte is verplicht voor iedereen die gaat werken in de mobiele telecom sector en ‘op site’ komt. Deze module vormt de basis voor iedereen en kan worden aangevuld met twee andere modules om ‘compleet’ te zijn.

Doelgroep zijn de ‘bouwteams’, engineers welke bij apparatuur kasten werkzaamheden uitvoeren, maar ook ‘site negotiators’ welke daken betreden.

Aangezien ongevallen met ladders nog steeds een van grootste veroorzakers is van letsel bij vallen, wordt ook dit onderwerp nadrukkelijk behandeld en besproken. De module “Veilig werken op hoogte” is zeker niet alleen voor personen die werken vanaf een ladder of (mobiele) steiger, maar voor eenieder die daken betreedt en die (eventueel) werkt met persoonlijke valbeveiligingsmiddelen.

Onderwerpen welke worden behandeld zijn o.a.

  • Eigen / persoonlijke veiligheid
  • Wet- & Regelgeving: Europees en Nationaal (o.a. Arbowet)
  • Werkplaatsbeperking/gebiedsbegrenzing - werkpositionering - valbeveiliging
  • Werken met ladders/trappen
  • Verschillende soorten valbeveiligingsystemen en de bijbehorende vangwagens
  • Juiste keuze en gebruik van PBM's zoals harnasgordels, veiligheidslijnen, connectors, etc
  • Zekeren gereedschap
  • Risico inventarisatie / LMRA
  • Harness Suspension Trauma
  • Praktijkdeel

Geldigheid: 2 jaar