In distributiecentra, koel- en vrieshuizen en/of magazijnen wordt vaak gewerkt op hoogte.

Zodra in 'het systeem' van robots of orderpickers een storing optreedt zal door de medewerkers deze storing verholpen worden. Vaak wordt er dan op hoogte gewerkt en wordt er zelfs geklommen in de structuren; hiermee krijgt men direct te maken met valgevaar. De doelgroep van deze module is iedere medewerker welke voor zijn werk op hoogte werkt / klimt in de structuren of personen welke collega’s die klimmen ‘begeleiden’ (zodat men niet alleen op locatie is).

Heigtinfra Solutions traint uw medewerkers hoe zij met behulp van de juiste persoonlijke valbeveiligingsmiddelen, veilig op hoogte dienen te werken om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken.

Deze training bestaat uit twee delen:
1) Werken met persoonlijke valbeveiligingsmiddelen & veilig klimmen
2) Redding van een slachtoffer

Onderwerpen m.b.t. klimmen en veilig werken met valbeveiliging welke worden behandeld zijn o.a.

 • Eigen / persoonlijke veiligheid
 • Wet- & Regelgeving: Europees en Nationaal (o.a. Arbowet)
 • Werkpositionering - valbeveiliging
 • Het te gebruiken valbeveiligingsysteem en de bijbehorende valstopper
 • Juiste keuze en gebruik van PBM's zoals harnasgordels, veiligheidslijnen, connectors, etc
 • Zekeren van gereedschap
 • Risico inventarisatie / LMRA
 • Harness Suspension Trauma
 • Praktijkdeel

Vanuit oogpunt van de RIE plus de BHV (bedrijfshulpverlening) worden betreffende medewerkers geleerd hoe een basale redding op hoogte snel en veilig uitgevoerd moet worden, rekening houdend met hangtrauma en eventuele onderkoeling bij werken in een koel-/vrieshuis. In deze module wordt m.b.t. de redding een medewerker getraind om middels een standaard set, conform een standaard protocol, een collega snel en veilig naar het maaiveld te laten afdalen.

Onderwerpen m.b.t. de redding van een collega zijn o.a.

 • De eigen veiligheid
 • Inschatten en beoordelen situatie van omgeving en van het slachtoffer
 • Communicatie / informatie
 • Reddingsmiddelen (set)
 • Procedure en methode redding
 • Praktijk - zelf uitvoeren redding
 • Praktijk  - beoordelen reddingen medecursisten


Geldigheid: 1 jaar