De medewerker, welke op opstelpunten werkt voor mobiele telecommunicatie, zal daar verblijven in de nabijheid van actieve zendapparatuur.

Wat zijn hier de risico's van?
Wat kan wel, wat mag niet?
Wat is waarheid en wat zijn 'broodjes aap'?

In deze module (ook verplicht vanuit de Arbowet, maar tevens ook verplicht gesteld door de mobiele providers en door MONET) wordt de cursist geleerd de diverse soorten antennes te herkennen, risico's in te schatten (onder andere door gebruik te maken van de website van het nationale antenneregister) en de benodigde veiligheidsmaatregelen toe te passen.

Geldigheid: 3 jaar